Londen

Geef vorm aan het tweetalig onderwijs met het portfolio van Apprentice

Alles omtrent tweetalig onderwijs op één digitale plek

Een overzichtelijke leeromgeving is belangrijk voor het tweetalig onderwijs. Er komt namelijk een breed scala aan thema’s, projecten en opdrachten aan bod. Het gaat niet alleen maar om taalvaardigheid, maar ook om wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Daarnaast zijn er veel internationaal gerichte activiteiten, zoals uitwisselingen en stages.

Het is van belang dat tto leerlingen een persoonlijk portfolio opbouwen waarin ontwikkelingen en opdrachten gemakkelijk worden bijgehouden. Apprentice biedt een veilige en overzichtelijke digitale leeromgeving waarbij opdrachten, verslagen en persoonsontwikkelingen rondom tto gefaciliteerd kunnen worden. 

Overzichtelijk en veilig voor leerling en docent

In de portfolio omgeving kan ieder denkbaar vak worden aangemaakt en ingericht naar wens. Het gemaakte werk van leerlingen wordt hierin veilig opgeslagen en kan gemakkelijk door een docent worden nagekeken.  

Leerlingen nemen prestaties mee naar een vervolgopleiding 

Na de opleiding kan de leerling een Persoonlijke tijdlijn met behaalde resultaten en opdrachten uit Apprentice tonen als een ‘digitaal CV’ aan een vervolgstudie. De Persoonlijke tijdlijn geeft leerlingen de mogelijkheid om een persoonlijke dossier op te bouwen. Ze kunnen de tijdlijn vullen met verslagen, video’s, afbeeldingen en documenten van hun gemaakte werk in Apprentice. Ook kunnen leerlingen informatie rondom buitenschoolse activiteiten toevoegen. Na het verlaten van de school kunnen ze de tijdlijn meenemen naar een andere opleiding om hun tto prestaties weer te geven.

De functies: 

Geen extra inloggegevens

Het is een voordeel dat er geen extra inloggegevens komen kijken bij Apprentice. We hebben namelijk een koppeling met de LAS (zoals Magister en Somtoday) zodat er snel en eenvoudig gebruik kan worden gemaakt van de tto portfolio. 

Toegang via de Apprentice App

Onze Apprentice app biedt ook een veilige manier voor leerlingen om afbeeldingen en video's van hun telefoon in Apprentice te plaatsen. Handig voor het vastleggen van spreekvaardigheid oefeningen, presentaties of interviews!

Methode onafhankelijk en breed inzetbaar

In Apprentice kunnen docenten voor elk gewenst vak opdrachten plaatsen. Ons systeem is niet gebonden aan een lesmethode of onderwijsvorm, waardoor diverse soorten opdrachten en uitlegvormen in de omgeving geplaatst kunnen worden.

Krijg inzicht in de kwaliteitscontrole van het tto

Het Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs die de certificering van tweetalig onderwijsscholen uitvoert. Zij leggen een kwaliteitsstrandaard vast waarbij scholen voor 5 jaar een tto-certificaat kunnen krijgen. Deze standaard waarborgt de kwaliteit en vormt de belangrijkste leidraad voor beginnende en gevorderde tto-scholen.

Het tweetalig onderwijs rust op drie pijlers: 

  1. Taalvaardigheid
  2. Wereldburgerschap
  3. Persoonsontwikkeling

De pijlers steunen de opbouw van het curriculum voor scholen met tweetalig onderwijs. Wij merken dat er veel variatie bestaat in de manier waarop scholen omgaan met de inrichting van het tto-onderwijs. Tijdens onze gesprekken zien we dat de vastlegging van de drie pijlers ook op verschillende manieren wordt opgepakt. 

Met ons portfolio bieden wij een oplossing om de tto pijlers als verschillende categorieën te verdelen. Hierdoor kunnen verschillende onderdelen uit het portfolio, zoals uitleg en opdrachten, ook geselecteerd en gefilterd worden op basis van de pijlers. Zo bieden we met Mijn Leeromgeving tto scholen een gemakkelijke manier om het curriculum van het tto te scheiden van het niet-tto lespakket, terwijl er gewerkt kan worden in dezelfde digitale leeromgeving. 

We komen graag met je in contact om mee te denken over de vraagstukken op jullie school. Met onze jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van ICT-oplossingen willen we u graag van dienst zijn.


Stuur ons je vraag: We zoeken samen een passende inrichting die past bij jullie school!

Direct aan de slag met het tweetalig portfolio voor het voortgezet onderwijs?
Neem contact met ons op!

Maak kennis met onze andere modules:

Maak loopbaanontwikkeling inzichtelijk met het LOB-dossier

In het LOB-dossier in Mijn Leeromgeving reflecteert de leerling op zijn ervaringen en eigen handelen, aan de hand van de door jou vooraf gestelde opdrachten, kaders en eisen. Naast uw eigen opdrachten kunt u ook kiezen voor de methode 'De Wereld van LOB': een doorlopende leerlijn voor loopbaanontwikkeling van de brugklas tot en met het examenjaar.

Persoonlijke tijdlijn Apprentice

De Persoonlijke tijdlijn: een digitale CV voor leerlingen

Leerlingen oefenen alvast met het benoemen van afgeronde activiteitein, zowel binnen als buiten schooltijd, die relevant zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zo leren ze het maken van een CV en het tonen van hun eigen competenties en vaardigheden.


De Stage module: Organiseer alle stages op één plek

Organiseer en actualiseer alle stages van uw school op één plek met onze Stage module. Uw leerlingen kunnen zelfstandig uit een breed aanbod van stages kiezen.