Toon de ontwikkeling van leerlingen met het Plusdocument

Met het Plusdocument toon je de brede en unieke ontwikkeling van leerlingen

Het Plusdocument is een leerjaar overstijgend document dat leerlingen de kans geeft om naast hun diploma en cijferlijst hun unieke kanten toe te lichten. Het document staat ook wel bekend als het Montessori certificaat of een Dalton certificaat, dit verschilt per school. In het Plusdocument beschrijven leerlingen hun unieke talenten, ontwikkelingen, competenties, vaardigheden en ervaringen. De school bepaalt zelf waar het Plusdocument aan moet voldoen en welke activiteiten mogen worden uitgelicht.

In Mijn Leeromgeving van Apprentice worden de Plusdocumenten ontworpen in de huisstijl van de school. Daarna zijn de leerlingen aan zet! Elke leerling kan hun eigen Plusdocument bewerken en aanvullen. Ze zorgen er zelf voor dat hun ontwikkeling tijdens hun schoolcarrière toegevoegd wordt. Voor de diploma-uitreiking zorgen wij ervoor dat de Plusdocumenten als certificaten worden afgedrukt. Het Plusdocument ontvangen de leerlingen tijdens bij de diploma-uitreiking bij het diploma en de cijferlijst.  

Daarom kies je voor het Plusdocument

Leerjaar overstijgend

Het Plusdocument is volledig naar eigen inzicht in te richten en daardoor geschikt voor alle leerjaren. 

Koppeling met Google Docs en Office 365 in Mijn Leeromgeving

Populair bij scholen

43% van de scholen in het voortgezet onderwijs maakt al gebruik van het Plusdocument.

PWS omgeving ook via app toegankelijk

Optimale voorbereiding

Met het Plusdocument zijn leerlingen voorbereid op de stappen die zij willen maken na het voorgezet onderwijs. 

Koppeling met Google Docs en Office 365 in Mijn Leeromgeving

Van grote waarde

Leerlingen hebben de kans hun talenten toe te lichten die normaliter niet benoemt worden op een diploma of cijferlijst.

Borging ontwikkeling

Leerlingen en docenten werken volledig online. Het Plusdocument blijft bewaard en leerlingen hebben ten alle tijde toegang.

Een waardevol document

"Leerlingen hebben meer gedaan" 

"Een diploma met alleen een cijferlijst geeft geen volledig beeld: leerlingen hebben meer geleerd en gedaan." 


Paul Rosenmöller , voorzitter VO-raad


"Prettig werken"

"De workshop dag is heel goed verlopen! Bijna alle havo en vwo leerlingen zijn al heel ver gekomen met het Plusdocument. Komende weken gaan ook de vmbo-ers aan de slag. Het is duidelijk en prettig werken!"

Danielle Stephan, Docent / Decaan havo vwo


We komen graag met je in contact om mee te denken over de vraagstukken op jullie school. Met onze jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van ICT-oplossingen willen we je graag van dienst zijn.


Stuur ons je vraag: We zoeken samen een passende inrichting die past bij jullie school!

Maak kennis met onze andere modules:

Maak loopbaanontwikkeling inzichtelijk met het LOB-dossier

In het LOB-dossier in Mijn Leeromgeving reflecteert de leerling op zijn ervaringen en eigen handelen, aan de hand van de door jou vooraf gestelde opdrachten, kaders en eisen. Naast je eigen opdrachten kun je ook kiezen voor de methode 'De Wereld van LOB': een doorlopende leerlijn voor loopbaanontwikkeling van de brugklas tot en met het examenjaar.

Persoonlijke tijdlijn Apprentice

De Persoonlijke tijdlijn: een digitale CV voor leerlingen

Leerlingen oefenen alvast met het benoemen van afgeronde activiteitein, zowel binnen als buiten schooltijd, die relevant zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zo leren ze het maken van een CV en het tonen van hun eigen competenties en vaardigheden.


De Stage module: Organiseer alle stages op één plek

Organiseer en actualiseer alle stages van jouw school op één plek met onze stage module. Leerlingen kunnen zelfstandig uit een breed  aanbod van stages kiezen.