Portfolio Mijn Leeromgeving Apprentice

Krijg inzicht in de studievaardigheden van je leerlingen

Studievaardigheden: belangrijk voor nu en in de toekomst

Het ontwikkelen van studievaardigheden is belangrijk voor elke leerling in het voortgezet onderwijs. Wij bieden een digitaal portfolio om uitleg en opdrachten rondom studievaardigheden te faciliteren. Hiermee bieden we docenten en mentoren:

 • Een duidelijk overzicht in de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.  
 • Een digitale omgeving om leerlingen op een gestructureerde manier te begeleiden
 • Op maat aanpasbaar materiaal, zoals video's, afbeeldingen en documenten voor de uitleg en opdrachten voor het portfolio

Studievaardigheden gaan over thema's zoals timemanagement, het omgaan met examenstof, leerstrategieën bepalen… je kiest zelf waar jouw leerlingen het meeste behoefte aan hebben.

Waarom kiezen voor De Wereld van STUVA? 

Wij werken samen met De Wereld van STUVA om een methode in Mijn Leeromgeving aan te bieden voor scholen. Deze STUVA methode is gericht op het aanleren van studievaardigheden én loopbaanvaardigheden bij leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Wereld Van STUVA bestaat uit een leerlijn voor de onderbouw en een voor de bovenbouw, van leerjaar 1 tot en met het examenjaar.


 • Voor klassikale ondersteuning en maatwerk
  Iedere leerling volgt zijn eigen pad. Zo steek je in op de kwaliteiten van de leerling en kan je eventuele hiaten wegwerken. Door psycho-educatie in de opdrachten ziet de leerling ook waarom een strategie werkt.

 • Als docent en begeleider heb je alle controle
  Snel feedback geven op een opdracht, controleren wie een opdracht al heeft ingeleverd of checken of bepaalde onderdelen compleet zijn, de voortgang-balkjes vertellen het je op klasniveau, maar ook per periode, deelopdracht of vakgebied.

 • De leerling heeft alles bij de hand via de app en tijdlijn
  Of het nu gaat over breinleren, samenwerken, tekstbegrip of ICT, ook buiten de lessen hebben de leerlingen toegang tot de opdrachten. Dit biedt veel mogelijkheden voor vakintegratie, projectmatig onderwijs, stages en extra ondersteuning.

Wil je meer weten over de mogelijkheden

om studievaardigheden op school actueel te houden?


We gaan graag met je in gesprek!

Maak kennis met onze andere modules:

Maak loopbaanontwikkeling en begeleiding inzichtelijk met het LOB-dossier

In het LOB-dossier in Mijn Leeromgeving reflecteert de leerling op zijn ervaringen en eigen handelen, aan de hand van de door jou vooraf gestelde opdrachten, kaders en eisen. Naast uw eigen opdrachten kun je ook kiezen voor de methode 'De Wereld van LOB': een doorlopende leerlijn voor loopbaanontwikkeling van de brugklas tot en met het examenjaar.

Persoonlijke tijdlijn Apprentice

De Persoonlijke tijdlijn: een digitale CV voor leerlingen

Leerlingen oefenen alvast met het benoemen van afgeronde activiteitein, zowel binnen als buiten schooltijd, die relevant zijn voor hun eigen ontwikkeling. Zo leren ze het maken van een CV en het tonen van hun eigen competenties en vaardigheden.