Loopbaanontwikkeling Apprentice

Stimuleringsregeling digitalisering

Wat houdt de stimuleringsregeling in? 


In het afgelopen half jaar hebben wij met onze partners laptops verzameld en deze verspreid onder leerlingen, die door gebrek aan financiële middelen grote achterstanden opliepen. 

Wij merken dat het digitaliseren van de onderwijsprocessen in veel gevallen niet is gebudgetteerd. Met als gevolg dat men niet altijd de voorgeschreven en gewenste kwaliteit van onderwijs kan bieden. Om scholen hier een handje bij te helpen hebben wij een Stimuleringsregeling voor Digitalisering opgezet. Hiermee willen we scholen helpen om op maat belangrijke onderwijsprocessen te digitaliseren.

aanmelden webinar


PWS omgeving ook via app toegankelijk

Dossiervorming

Digitalisering draagt bij aan een effectief en beheersbaar proces en zorgt op deze manier voor een kwalitatief dossier dat voldoet aan de onderwijsrichtlijnen en bewaard blijft.
PWS omgeving ook via app toegankelijk

Transparantie en structuur

Digitalisering stelt de leerling(en) in staat om, individueel of samen, op een duidelijke, gestructureerde en transparante wijze zijn vakken te volgen en aan school te werken.
PWS omgeving ook via app toegankelijk

Focus op coaching en inhoud

Digitalisering faciliteert de docent bij het inrichten van zijn lesprogramma waardoor de docent zich kan focussen op de coaching van leerlingen en de inhoud van zijn vak.
PWS omgeving ook via app toegankelijk

Overzicht op ieder moment

Digitalisering draagt bij aan voortdurend inzicht en overzicht  in de voortgang van de leerlingen. Real time overzicht resulteert in de verlaging van de werkdruk. 

Kick-off Stimuleringsregeling 

Koppeling met Google Docs en Office 365 in Mijn Leeromgeving

Webinar: praktische praktijkvoorbeelden 

Tijdens deze kick-off zullen we online stilstaan bij digitalisering in het onderwijs aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden. Digitalisering is een breed begrip waar voor iedere school zowel dezelfde als ook verschillende uitdagingen zijn. 

Onderwerpen tijdens het webinar

  • Praktijkvoorbeelden van digitalisering
  • Uniformiteit en structuur online
  • Maatwerk per school 
  • Mogelijkheden van de stimuleringsregeling 
  • Coaching, leerdoelen en vaardigheden

Datum & tijd

Wanneer
Donderdag 11 maart 2021
15:00

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw school?

"Gebruiksvriendelijk en doeltreffend"
"De online omgeving helpt leerlingen op afstand samen te werken en brengt in kaart hoe er wordt samengewerkt."
Iris van der Meer

Wateringse Veld College

"Wij worden zeer goed ondersteund!"
'De voortgang van de leerlingen in het digitale proces is enorm belangrijk en daar worden wij zeer goed bij ondersteund!"
Helmy van Dam

Segbroek College

"Enorme werkdrukverlichting"
"Het is duidelijk voor de leerlingen en ik verwacht dat het voor enorme werkdrukverlichting zorgt voor docenten."
Marjoke van der Zand

Niftarlake College